Diskuter "Prosjektet"
Av: Arne Svensk June 11, 2010, 12:53 pm #1
Jag arbetar som lärare och forskare på Institutionen för Designvetenskaper vid Lunds universitet.
Av: Elisabeth Lagerkrans October 12, 2010, 1:22 pm #2
Jag arbetar i Sverige på Hjälpmedelsinstitutet
Av: Gunnar Michelsen November 15, 2010, 10:49 am #3
http://www.sm.dk/Nyheder/Sider/Vis%20Nyhed.aspx?NewsItem=529

Smartphones skal hjælpe børn med ADHD eller autisme (06.11.2010)

Børn og unge med ADHD eller autisme har brug for hjælp til at skabe struktur i dagligdagen. Et nyt projekt skal vise, hvordan kommunikationsteknologi kan hjælpe børnene til at strukturere og fastholde koncentrationen i hverdagen.
Av: Gunnar Michelsen November 24, 2010, 9:16 pm #4
http://www.nordicwelfare.org/?id=120517

Temahefte: ADHD og Velfærdsteknologi
I det här temahäftet fokuserar vi på moderna smartphones. En smartphone har funktionalitet som tidigare inte fanns ens i betydligt dyrare specialtillverkade produkter. Funktionaliteten uppnås bland annat tack vare uppkopplingen mot Internet och möjligheten att ladda ner applikationer som kan ge stöd i många situationer.
Av: Gunnar Michelsen October 4, 2011, 6:13 am #5
Sjekk dette prosjektet!
Projektet vil demonstrere, at smartphones kan gøre målgruppen mere selvstændig og dermed bidrage til øget livskvalitet og et mindre behov for pædagogisk støtte.

20 børn og unge afprøver smartphones som støtte i hverdagen
Projektet gennemføres i samarbejde med Østerhøjskolen i Ballerup Kommune og Uglegårdsskolen i Solrød Kommune.

Projektet involverer 20 børn og unge fra 6. til 10. klasse med ASF og ADHD, der er enkeltinkluderet eller gruppeplaceret i en normal folkeskole.

Den direkte målgruppe er ca. 20 lærere, pædagoger og andre medarbejdere, der tilbyder børnene undervisning samt hjælp og støtte i hverdagen.

Projektet har fået 1,7 mio. kr. i støtte fra Fonden for Anvendt Borgernær Teknologi (ABT-fonden).

Evaluering og resultater
Evalueringen af projektet skal:

Vise om behovet for pædagogisk støtte reduceres som ønsket
Vise om om de unge opnår øget selvstændighed som konsekvens af interventionen
Vise om lærere, pædagoger og de unge oplever at modtage en bedre indsats
Vise hvorvidt medarbejderne oplever både kvalitative (at de unge bliver mere selvstændige) og kvantitative (mindsket tidsforbrug, mindre forbrug af ressourcer) forbedringer i indsatsen


Evalueringen skal desuden belyse erfaringerne med de ændringer af arbejdsgange mv. der indgår i projektet i forbindelse med implementeringen af smartphone-teknologien. På baggrund af resultaterne vil der blive udarbejdet en business case og evt. oplæg til national implementering.http://www.servicestyrelsen.dk/velfaerdsteknologi/projekter/smartphones-til-born
http://www.infinit.dk/dk/formidling/reportager/videoer_moving_on_2011/lise_skov_pedersen_servicestyrelsen.htm
http://moving-on.dk/sites/moving-on.dk/files/Præsentation%20fra%20servicestyrelsen.pdf
Delta i diskusjonen
Navn *
E-post *
Tekst
*
Verifiserings kode
*
* - Obligatoriske fellt