Mobiltelefon som kognitiv støtte for personer med
ADHD eller Autisme / Asperger syndrom

Farsímar sem stuðningur við fólk með ADHD
eða einhverfu / Asperger heilkenni

Cellphone as cognitive support for people with ADHD
or Autism / Asperger syndrome


Oversett denne siden/Þýða þessa síðu/Translate this page: Del på Facebook:
Translate this page Translate this page ترجم هذه الصفحة Преведи тази страница Tradueix aquesta pàgina 翻译此页 Prevedi ovu stranicu Preložit tuto stránku Oversæt denne side Isalin ang pahinang ito Käännä tämä sivu Traduire cette page Diese Seite übersetzen Μετάφραση αυτής της σελίδας תרגם דף זה Translate this page Terjemahkan halaman ini このページを翻訳 Translate this page Tulkot šo lapu Išversti ši puslapi Vertaal deze pagina Oversett denne siden Translate this page Traduzir esta página Traduce aceasta pagina Перевести эту страницу Prevedi to stran Преведи ову страну Preložit túto stránku Traducir esta página Översätt den här sidan Перекласти цю сторінку Phiên d?ch các trang này


Om prosjektet " Mobiltelefon som kognitiv støtte for personer med
ADHD eller Autisme / Asperger syndrom"Personer med ADHD eller Autisme/ Asperger syndrom har ofte kognitive vansker som problemer med organisering av hverdagen, konsentrasjonsvansker, forståelse av sosiale situasjoner og mestring av sosialt samspill. For mange fører dette til problemer med å gjennomføre utdanning og å lykkes i arbeidslivet. Praktisk tilrettelegging som gir forutsigbarhet og oversikt er ofte nødvendig, og avanserte mobiltelefoner kan ha løsninger som i mange tilfeller kan dekke dette behovet.

Målet er at personer med ADHD og Asperger syndrom skal kunne benytte mainstream teknologi som mobiltelefoner for å mestre sitasjoner som oppleves stressende.

Formålet med prosjektet er å dele erfaringer, øke kompetanse og inspirere til å ta i bruk mainstream teknologi som alternativ til tradisjonelle hjelpemidler. Slik at aktuelle brukere får veiledning i valg av løsninger og individuelle tilpasninger.

Erfaringer fra de ulike landene skal systematiseres og presenteres i en kursrekke på videokonferanse, og gjøres tilgjengelig på NVCs nettsider.

Prosjektpartnere:
Hjælpemiddelinstituttet , Danmark

Hjälpmedelsinstitutet , Sverige

Riksförbundet Attention - Interesseorganisasjonen for ADHD, Sverige

Autismeforeningen, Norge

Umsjónarfélag einhverfra, Brukerorganisasjon for Autisme, Island

Finlands Svenska Autism- och Aspergerförening r.f. Avd. Åland, Finland

Tolvumidstod fatladra, Island

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging/Fagenheten

Prosjektansvarig:
NAV NONITE – Nordnorsk IKT senter
Seksjonssjef: Siv Einan
siv.einan@nonite.no
tlf. + 47 97 10 31

Prosjektleder/ kontaktperson:
Seniorrådgiver: Gunnar Michelsen
Gunnar.michelsen@nonite.no
tlf.+ 47 97 52 13 94

Linker:

Mobiltelefoner som kognitiv støtte

Nordens Välfärdscenter - Mobil ger stöd i vardagen